Введення початкових залишків на прикладі основних засобів

Введемо інформацію про “Будинок офісу та склад”; рахунок обліку 103. У формі введення залишків (рисунок 4.1) двічі клацаємо на рахунку 103. Натиснувши кнопку Додати , отримаємо форму введення початкових залишків по основним засобам (рисунок 4.11).

Рисунок 4.11– Форма введення інформації про залишки основних засобів

Необхідно ввести такі дані (рисунок 4.11):

- рахунок бухгалтерського обліку: 103

- рахунок обліку амортизації 92,

- підрозділ організації: адміністрація;

- рахунок амортизації 131

- первісна вартість 180000 грн;

- поточна вартість 180000 грн;

- накопичений знос 30000 грн;

- спосіб амортизації: прямолінійний;

- строк корисного використання 120 місяців (10 років);

- податкова група: перша (з 2004 року).


Що значать реквізити, які ви заповнюєте?

Первісна вартість –це вартість придбання (виготовлення) основного засобу, включаючи всі витрати пов’язані з доведенням його до стану придатного Введення початкових залишків на прикладі основних засобів до експлуатації.

Накопичений знос (амортизація) – частина вартості основного засобу, що була в бухгалтерському обліку віднесена на витрати.

Амортизація (знос) – поступове перенесення вартості придбаного основного засобу на витрати підприємства.

Прямолінійний спосіб амортизації – вартість основних засобів щомісяця списується на витрати рівними частинами протягом строку корисного використання об’єкта. Наприклад, якщо строк корисного використання 120 місяців, то щомісяця списується 1/120 вартості основного засобу.

Строк корисного використання – строк протягом якого очікується використання (експлуатація) об’єкта та він може приносити вигоди підприємству або строк за який заплановано списати вартість об’єкта на витрати.

Податкова група 1 – в колишньому законодавстві, що діяло до прийняття Податкового кодексу України, група Введення початкових залишків на прикладі основних засобів обліку основних засобів.

Рисунок 4.11– Форма введення даних про основний засіб

При заповненні даних про спосіб відображення витрат по амортизації відкриється форма як на рисунку 4.12.Рисунок 4.12– Форма введення даних амортизацію

Інші дані заповнюємо, як на рисунку 4.13.

Рисунок 4.13– Вкладка для введення даних податкового обліку по основному засобу

Якщо, зробите все правильно, то форма введення залишків по основним засобам прийме вигляд, як на рисунку 4.14

Рисунок 4.14– Заповнена форма введення початкових залишків основних засобів


documentaseowpd.html
documentasepdzl.html
documentasepljt.html
documentasepsub.html
documentaseqaej.html
Документ Введення початкових залишків на прикладі основних засобів